میثم سلطانی

میثم سلطانی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با میثم سلطانی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره میثم سلطانی

کارشناس ارشد مدیریت IT - مدرس دانشگاه و کارآفرین