میثم سلطانی

رویداد‌های میثم سلطانی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با میثم سلطانی
درباره میثم سلطانی

کارشناس ارشد مدیریت IT - مدرس دانشگاه و کارآفرین