میرزایی

ارتباط با میرزایی
درباره میرزایی

جفر یکی از شاخه های علوم غریبه میباشد که با تسلط بران میتوانید سوالاتتان را بپرسین سپس یا یه سری محاسبات به اعداد سپس به حروف تبدیل نمایید جواب خود را دریافت نمایید توضیحات تکمیلی در کانال خواهد گفته شد