خانم بیکی (مسئول ثبت نام و هماهنگی)

خانم بیکی (مسئول ثبت نام و هماهنگی)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با خانم بیکی (مسئول ثبت نام و هماهنگی)
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۷۵۴۲۰۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره خانم بیکی (مسئول ثبت نام و هماهنگی)

مربی/کوچ رشد و توسعه فردی، مدرس مهارتهای زندگی