نخبگان کارآفرین

نخبگان کارآفرین

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۶
ارتباط با نخبگان کارآفرین
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۵۰۲۰۹۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نخبگان کارآفرین

برگزار کننده دوره‌های شخصیت‌سازی، کارآفرینی، بازاریابی و فروش و...