نرگس میری

نرگس میری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با نرگس میری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۵۴۸۷۱۸۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نرگس میری

ارشد روانشناسی، کاهش وزن و کنترل بیش خوری