نشریه کارآفرینی مدیر موفق

نشریه کارآفرینی مدیر موفق

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷
ارتباط با نشریه کارآفرینی مدیر موفق
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۵۸۴۱۲۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره نشریه کارآفرینی مدیر موفق

نشریه کارآفرینی مدیر موفق در سال 95 شروع به فعالیت نموده است  و با شناسایی کارآفرینان بومی و بررسی نقاط قوت و ضعف ایشان موفقیت ها و چالش های متداول در کسب و کار را بررسی میکند- ما در مدیر موفق برای بهبود موارد ذیل میگوشیم:

#شناخت معرفی نمونه های عینی موفقیت در سطح فردی و گروهی

#اطلاعات کاربردی در زمینه دانش کارآفرینی ،تولید، مدیریت صحیح در دنیا

#افزایش روحیه نشاط و امید در بین کارکنان در جهت تولید بیشتر و ارتقا فرهنگ کار تیمی

#تشویق به ارایه خدمات با کیفیت مطلوب و رعایت اصل مشتری مداری در جهت برندسازی


گوشه ای از رزومه نشریه مدیر موفق همکاری با:

- شرکت لجور

- کارخانه مواد غذایی تک محلات

- دانشگاه آزاد اسلامی اراک

- شهرک خودرو

- همراه اول

- شرکت تکدانه و....