نشست اول

نشست اول

رویداد‌ها۲۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۷
ارتباط با نشست اول
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۳۵۳۱۵۸۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نشست اول

مجموعه آموزشی نشست اول 

آموزش متقاعد سازی و مهارت های ارتباطی 

رسالت ما در این مجموعه، بهبود زندگی مردم است/

مهمترین راه برای رسیدن به رضایت از زندگی، بهبود رابطه های بین همسران، والدین و فرزند، معلم و شاگرد، مدیر و کارمند و روابط دیگر است!