نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

ارتباط با نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
درباره نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران از 26 تا 28 آبان ماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد. کارگاه آموزشی "مدیریت پروژه های نرم افزاری در چارچوب استاندارد PRINCE2 با استفاده از فرآیندهای PMBOK" یکی از کارگاه های این کنفرانس می باشد که در 26 آبان ماه برگزار خواهد شد.