نواندیشان آویژه

رویداد‌های نواندیشان آویژه
ارتباط با نواندیشان آویژه
درباره نواندیشان آویژه

موسسه نواندیشان آویژه با سابقه برگزاری معتبرترین دوره های آموزشی در حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب شناختی، روانشناسی و توانبخشی می باشد.این دوره ها با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم پزشکی برگزار می گرددwww.Avizhehlc.com021-22687840021-22685930