نوشین قرائی

نوشین قرائی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با نوشین قرائی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۵۴۱۴۹۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره نوشین قرائی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی - کارشناس مسئول آموزش.دارای مقالات  ، تالیفات و ترجمه با موضوعات مدیریت رفتار ، روابط انسانی ، مدیریت دانش ، بهره وری .