دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با دانشگاه شیراز
شماره برگزارکننده
۰۷۱۶۲۷۴۲۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دانشگاه شیراز

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز