نگار ضیایی خاتونی

نگار ضیایی خاتونی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با نگار ضیایی خاتونی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۱۸۹۴۶۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نگار ضیایی خاتونی

کوچ حرفه ای کسب و کار

بنیانگذار کوچینگ سلامت در ایران

بنیانگذار منتور تیم

هم بنیانگذار ام ال ام شو