انجمن نجوم دانشگاه الزهرا (س)

انجمن نجوم دانشگاه الزهرا (س)

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن نجوم دانشگاه الزهرا (س)
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۵۸۷۶۳۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن نجوم دانشگاه الزهرا (س)

لینک گروه جهت شرکت در مسابقه ی شب نجومی که اطلاعات تکمیلی آن حین برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام میشود