نیایش  رضوی برقعی

نیایش رضوی برقعی

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با نیایش رضوی برقعی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲-۰۵۸۴۱۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره نیایش رضوی برقعی

- کارشناس ارشد معماری با معدل A+

- مدرک معماری داخلی از ایتالیا

- مدرک معماری داخلی از دانشگاه تهران