باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو

رویداد‌ها۲۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۴
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با باشگاه نوآوری نیترو
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۳۲۲۷۸۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو اولین مرکز نوآوری در دانشگاه علم و صنعت ایران است که با حمایت بخش خصوصی در فضایی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع راه‌اندازی شده است. نیترو بنا دارد تا به  اولین پایگاه رجوع صاحبان ایده و کسب و کار در دانشگاه علم و صنعت ایران تبدیل شود و بستر حضور سرمایه‌گذاران و صنعتگران کشور باشد.