خانه استارتاپ ایرانیان ( نیما حسن زاده )

خانه استارتاپ ایرانیان ( نیما حسن زاده )

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۹
ارتباط با خانه استارتاپ ایرانیان ( نیما حسن زاده )
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۶۳۵۴۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره خانه استارتاپ ایرانیان ( نیما حسن زاده )

گروه ایده پردازی نیما و خانه استارتاپ ایرانیان