نیک پندار رویداد

نیک پندار رویداد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با نیک پندار رویداد
شماره برگزارکننده
۰۲۱۳۳۷۸۳۶۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره نیک پندار رویداد

نیک پندار رویداد،‌مجموعه ای ازمتخصصانیست که با پنداشتی نیک و تجربیات گرانبها مشغول به برگزاری رویدادهای مختلف میباشند

نیک پندار رویداد به صورت تخصصی و دقیق از مراحل ابتدایی مطرح شدن طرح تا برگزاری کامل آن در زمینه های زیر فعالیت مینماید:

o                 کارگاه های علمی و آموزشی

o                 کلاسهای آموزشی کوتاه مدت 

o                 برگزاری کارگاه های بازی

o                 برگزاری همایشها و مجمع های تخصصی

o                 برگزاری سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی