هاب کارآفرینی تبریز

هاب کارآفرینی تبریز

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با هاب کارآفرینی تبریز
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۳۸۲۸۴۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره هاب کارآفرینی تبریز

اولین مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجاد ارتباط در جامعه کارآفرینی شهر تبریز