هاب کارآفرینی تبریز

رویداد‌های هاب کارآفرینی تبریز
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با هاب کارآفرینی تبریز
درباره هاب کارآفرینی تبریز

اولین مرکز حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجاد ارتباط در جامعه کارآفرینی شهر تبریز