هادی عسگری

هادی عسگری

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با هادی عسگری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۴۳۷۴۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره هادی عسگری

مدرس توسعه مهارت های فردی