هاکا اصفهان

رویداد‌های هاکا اصفهان
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با هاکا اصفهان
درباره هاکا اصفهان

مسابقات برنامه نویسی هاکا اصفهان. حامی این دوره از مسابقه شرکت کیمیا گران سرزمین رایانه (کسرا)