هاکا اصفهان

ارتباط با هاکا اصفهان
درباره هاکا اصفهان

مسابقات برنامه نویسی هاکا اصفهان. حامی این دوره از مسابقه شرکت کیمیا گران سرزمین رایانه (کسرا)