هسته علمی پژوهشی oritech

ارتباط با هسته علمی پژوهشی oritech
درباره هسته علمی پژوهشی oritech

این هسته علمی پژوهشی در حال فعالیت برای تلفیق علم اوریگامی به همراه تکنولوژی است