هسته هوش‌مصنوعی انجمن ACM دانشگاه‌ اصفهان

هسته هوش‌مصنوعی انجمن ACM دانشگاه‌ اصفهان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با هسته هوش‌مصنوعی انجمن ACM دانشگاه‌ اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۳۸۲۰۸۵۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی