هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف با همکاری مرکز مالی ایران

هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف با همکاری مرکز مالی ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف با همکاری مرکز مالی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف با همکاری مرکز مالی ایران

مدرس دوره:جناب آقای دکتر محسن صیقلی، مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه شرکت­های دانش بنیان و مالکیت معنویامکانات دوره:اعطای گواهینامه حضور در دوره آموزشی از مرکز مالی ایران