گروه هفت اقلیم(دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور)

گروه هفت اقلیم(دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور)

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۶
ارتباط با گروه هفت اقلیم(دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور)
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۵۰۱۳۷۹ و ۸۸۷۵۳۱۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه هفت اقلیم(دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور)

دبیرخانه رویدادهای تخصصی کشور