هلدینگ توسعه علوم و فناوری ثمین

هلدینگ توسعه علوم و فناوری ثمین

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با هلدینگ توسعه علوم و فناوری ثمین
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره هلدینگ توسعه علوم و فناوری ثمین

عضو مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز