هلدینگ موفقیت

هلدینگ موفقیت

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با هلدینگ موفقیت
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۸۸۴۸۲۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره هلدینگ موفقیت

"هلدینگ موفقیت"
برگزار کننده دوره های آموزشی و رشد شخصی

با اساتید مجرب در حوزه های:

شخصیت شناسی

قانون جذب

زبان بدن

مشاور خانواده

مشاور تحصیلی

قانون جذب

آفرینش

تحلیل روند تحول

و....