همفکر مشهد

همفکر مشهد

رویداد‌ها۱۳۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۸۸
چهارشنبه ۲۶ آبان

سی و یکمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۹ آبان

سی امین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۲ آبان

بیست و نهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۵ آبان

بیست و هشتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۸ مهر

بیست وهفتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۴ مهر

بیست و ششمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۷ مهر

بیست و پنجمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۳۱ شهریور

بیست و چهارمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۴ شهریور

بیست و سومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۷ شهریور

بیست و دومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۰ شهریور

بیست و یکمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۳ شهریور

بیستمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
ارتباط با همفکر مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۰۹۱۵۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر مشهد

تیم برگزاری همفکر مشهد در حوزه برگزاری رویداد های تخصصی کارآفرینی از سال 94 کار خود را شروع کرد و سابقه برگزاری بیش از 100 رویداد کارآفرینی/ و استارتاپی را در کارنامه خود داراست.