همفکر مشهد

همفکر مشهد

رویداد‌ها۱۳۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۸۹
چهارشنبه ۲۷ مرداد

نوزدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۰ مرداد

هجدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۳ مرداد

هفدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۶ مرداد

شانزدهمین رویداد همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۳۰ تیر

پانزدهمین رویداد همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۳ تیر

چهاردهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۲ خرداد

سیزدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۵ خرداد

دوازدهمين همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت

یازدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت

دهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

نهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۸ اردیبهشت

هشتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
ارتباط با همفکر مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۰۹۱۵۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر مشهد

تیم برگزاری همفکر مشهد در حوزه برگزاری رویداد های تخصصی کارآفرینی از سال 94 کار خود را شروع کرد و سابقه برگزاری بیش از 100 رویداد کارآفرینی/ و استارتاپی را در کارنامه خود داراست.