همفکر مشهد

همفکر مشهد

رویداد‌ها۱۳۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۸۹
چهارشنبه ۲ مرداد

صدو چهل و سومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۶ تیر

صدو چهل و دومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۹ تیر

صدو چهل و یکمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۲ تیر

صدو چهلمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۵ تیر

صد و سی و نهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۹ خرداد

صد و سی و هشتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۲ خرداد

صد و سی و هفتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

صد و سی و ششمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت

صد و سی و پنجمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۴ اردیبهشت

صد و سی و چهارمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۸ فروردین

صد و سی و دومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۱ فروردین

صد و سی و دومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
ارتباط با همفکر مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۰۹۱۵۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر مشهد

تیم برگزاری همفکر مشهد در حوزه برگزاری رویداد های تخصصی کارآفرینی از سال 94 کار خود را شروع کرد و سابقه برگزاری بیش از 100 رویداد کارآفرینی/ و استارتاپی را در کارنامه خود داراست.