همفکر مشهد

همفکر مشهد

رویداد‌ها۱۳۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۹۰
چهارشنبه ۲۸ آذر

صد و نوزدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۱ آذر

صد و هجدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۷ آذر

صد و شانزدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۳۰ آبان

صد و پانزدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۳ آبان

صد و چهاردهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۹ آبان

صد و سیزدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲ آبان

هفته کارآفرینی ناب ایران

 • مشهد
 • از ۶۹,۰۰۰ تومان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۸ مهر

صد و دوازدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۸ مهر

صد و دوازدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۱ مهر

صد و یازدهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۴ مهر

صد و دهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
ارتباط با همفکر مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۰۹۱۵۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر مشهد

تیم برگزاری همفکر مشهد در حوزه برگزاری رویداد های تخصصی کارآفرینی از سال 94 کار خود را شروع کرد و سابقه برگزاری بیش از 100 رویداد کارآفرینی/ و استارتاپی را در کارنامه خود داراست.