همفکر مشهد

همفکر مشهد

رویداد‌ها۱۳۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۸۹
چهارشنبه ۴ مرداد

دوره کارآفرینی ناب

 • مشهد
 • از ۶۹,۰۰۰ تومان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت

پنجاه و سومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت

پنجاه و دومین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت

پنجاه و یکمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۶ اردیبهشت

پنجاهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۳۰ فروردین

چهل و نهمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۳ فروردین

چهل و هشتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۲۵ اسفند

چهل و هفتمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۸ اسفند

چهل و ششمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۱۱ اسفند

چهل و پنجمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
چهارشنبه ۴ اسفند

چهل و چهارمین همفکر مشهد

 • مشهد
 • رایگان
آواتارهمفکر مشهد
ارتباط با همفکر مشهد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۵۰۹۱۵۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر مشهد

تیم برگزاری همفکر مشهد در حوزه برگزاری رویداد های تخصصی کارآفرینی از سال 94 کار خود را شروع کرد و سابقه برگزاری بیش از 100 رویداد کارآفرینی/ و استارتاپی را در کارنامه خود داراست.