همگرام کودک

همگرام کودک

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۷
ارتباط با همگرام کودک
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۳۳۱۸۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره همگرام کودک

گروه همگرام کودک به دنبال ساختن نسلی از انسان های سالم، بالنده و تاثیرگذار برای ساختن آینده ی ایران سربلند اسلامی است. مسیر این هدف از توانمندسازی والدین و حمایت آنها و هم افزایی با گروه های و موسسات فعال در عرصه کودک میگذرد. ما به هر آنچه والدین نیاز دارند تا بتوانند فعالانه بستر رشد و شکوفایی و بالندگی فرزندانشان را فراهم کنند میپردازیم. و درصددیم زمینه دسترسی آسان والدین به محتواها و خدمات موثر را ایجاد کنیم. ما راه های طی شده را نمی آزماییم. و هر جا راه نرفته ای که ما را به هدفمان نزدیک کند بیابیم با گام های استوار در آن قدم میگذاریم. با ما در این مسیر هم قدم شوید.