هنر مدیریت فاخر

هنر مدیریت فاخر

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
ارتباط با هنر مدیریت فاخر
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۲۲۸۰۵۰ ۰۹۳۶۳۲۲۲۹۳۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره هنر مدیریت فاخر

مشاوره، آموزش، ارائه راهکارهای سازمانی ومنابع انسانی هنر مدیریت فاخر