جشنواره توسعه کسب و کار شریف

جشنواره توسعه کسب و کار شریف

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۶
ارتباط با جشنواره توسعه کسب و کار شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۲۹۰۷۰۷۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره جشنواره توسعه کسب و کار شریف

دبیرخانه جشنواره وی سی کاپ شریف