موسسه معنا و واحد مدیریت حرفه‌ای دانشگاه شهید بهشتی

موسسه معنا و واحد مدیریت حرفه‌ای دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با موسسه معنا و واحد مدیریت حرفه‌ای دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۸۸۹۳۵۴۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی