مهندس وحید یقینی

ارتباط با مهندس وحید یقینی
درباره مهندس وحید یقینی

مهندس وحید یقینی با بیش از 10 سال سابقه مدیریت پروژه های نرم افزاری در استرالیا.