وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی

وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی

معرفی اهمیت مزرعه هوشمند و نقش آن در اقتصاد استرالیاکاربرد هوش مصنوعی در تحقق ایده مزرعه هوشمند