Cover
رویداد پیش رو: همايش و نمايشگاه بين المللى ETEC رويكردهاى نوين نگهداشت انرژى ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ثبت نام

وزارت نفت،وزارت نيرو،دانشگاه تهران ،باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه متخصصين ايران

۱۲ دنبال کننده - ۱ رویداد - دبیرخانه: ۸۸۶۵۱۳۴۶ - ۸۸۶۵۱۳۴۷
دنبال کنندگان

www.etec.ir

۰رویداد
برگزار شده

قبلا هیچ رویدادی برگزار نکرده است.