ویرا پژوهان پویا

ویرا پژوهان پویا

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
پنج‌شنبه ۲۲ شهریور

ارائه حرفه ای

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
پنج‌شنبه ۲۲ شهریور

گزارش نویسی حرفه ای

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
چهارشنبه ۲۱ شهریور

کاربرد MSP در برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تهران
 • از ۷۰,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور

مفاهیم قراردادی پروژه ها

 • تهران
 • از ۶۰,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
چهارشنبه ۱۴ شهریور

تکنیک های اکسل در مهندسی

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
چهارشنبه ۱۴ شهریور

تکنیک های ماکرونویسی در اکسل

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
پنج‌شنبه ۴ مرداد

گزارش نویسی حرفه ای

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
چهارشنبه ۳ مرداد

دوره ارائه حرفه ای

 • تهران
 • از ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویرا پژوهان پویا
ارتباط با ویرا پژوهان پویا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام