پارسا سايبر (پويش ارتقاء سواد سايبري)

پارسا سايبر (پويش ارتقاء سواد سايبري)

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با پارسا سايبر (پويش ارتقاء سواد سايبري)
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۶۴۴۲۱۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پارسا سايبر (پويش ارتقاء سواد سايبري)

جمعي از متخصصين رسانه در پارسا سايبر بدنبال ارائه راهكارهايي نو در زمينه سواد رسانه اي مي باشند.