شركت شهرك هاي صنعتي استان ايلام و پارك علم و فناوري ايلام

شركت شهرك هاي صنعتي استان ايلام و پارك علم و فناوري ايلام

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با شركت شهرك هاي صنعتي استان ايلام و پارك علم و فناوري ايلام
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۳۴۴۲۹۳۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شركت شهرك هاي صنعتي استان ايلام و پارك علم و فناوري ايلام

اين رويداد با همكاري پارك علم و فناوري ايلام و شركت شهرك هاي صنعتي استان ايلام برگزار مي گردد.