گروه مشاوره پارمنیدس (پارسیان منیر دستاورد)

گروه مشاوره پارمنیدس (پارسیان منیر دستاورد)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۲۴
ارتباط با گروه مشاوره پارمنیدس (پارسیان منیر دستاورد)
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۷۶۳۱۸۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام