پارک علم و فناوری استان زنجان استان زنجان

پارک علم و فناوری استان زنجان استان زنجان

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶
ارتباط با پارک علم و فناوری استان زنجان استان زنجان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۴۱۰۸۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پارک علم و فناوری استان زنجان استان زنجان

پارک علم و فناوری استان زنجان