پارک علم و فناوری استان سمنان

پارک علم و فناوری استان سمنان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳
ارتباط با پارک علم و فناوری استان سمنان
شماره برگزارکننده
۰۲۳-۳۲۳۰۰۲۷۵ - ۹ (داخلی ۱۵۷)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی