پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴
ارتباط با پارک علم و فناوری استان مرکزی
وبسایت
http://www.astp.ir
شماره برگزارکننده
۰۸۶ ۳۲۸۰۲۶۰۱ داخلی ۱۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام