پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۶
ارتباط با پارک علم و فناوری البرز
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۹۷۷۲۹۵، ۰۹۳۶۷۱۷۴۲۰۹ ، ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۲۹-۲۰۸۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام