پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶
ارتباط با پارک علم و فناوری خراسان
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۰۰۳۴۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام