پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با پارک علم و فناوری فارس
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۸۶۵۹۵۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پارک علم و فناوری فارس

مرکز رشد کشاورزی پارک علم وفناوری فارس