پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۹
ارتباط با پارک علم و فناوری مازندران
وبسایت
http://mstp.ir/
شماره برگزارکننده
۰۱۱۳۳۲۰۸۲۹۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پارک علم و فناوری مازندران

پارک های علم و فناوری مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  هستند که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان منطقه ای، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورند و شرکت های فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها، صنایع بزرگ، بازار و جامعه مشغول به فعاليت هستند.
طرح مطالعات ایجاد پارک علم و فناوری مازندران از سال 1387 شروع گردید که مجوز پارک علم و فناوری مازندران رسماً در سال 1390 از شورای گسترش آموزش عالی اخذ و همان سال شروع به فعالیت نمود.
هدف اصلي پارک علم و فناوری مازندران ایجاد اکوسیستم نوآوری پویا در استان و تولید و افزايش ثروت در جامعه از طريق کمک به ایجاد و رشد شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان است. در مجموعه پارک علم و فناوری مازندران بیش از 20 نوع خدمت تخصصی به موسسات و شرکت ارائه می گردد تا فرآیند بازاریابی و تجاری سازی محصولات تسهیل شده و در مدت زمانی کوتاه تری طی شود.
پارک علم و فناوری مازندران می کوشد با  حمایت از شرکت ها و مؤسسات کوچک و متوسط دانش بنیان و ایجاد پل ارتباطی بین آنها با صنایع بزرگ خلاق منطقه و سرمایه گذاران خطر پذیر همچنین، ایجاد تنوع و ارتقای سطح کیفی خدمات فناوری، نقش پررنگ و موثری در توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران ایفا نماید