پارک علم و فناوری و دانشگاه سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری و دانشگاه سیستان و بلوچستان

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۷
ارتباط با پارک علم و فناوری و دانشگاه سیستان و بلوچستان
شماره برگزارکننده
۰۵۴۳۳۴۱۰۰۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پارک علم و فناوری و دانشگاه سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری و دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت مشترک برگزار میگردد